Digitale strategie

Quantum Computing en AI: Naar een Nieuwe Dimensie in 2024

Met de groeiende adoptie van AI belooft de combinatie van quantum computing en AI voor een nog groter en op dit moment ongrijpbaar scenario te zorgen. In het artikel '2024: The year quantum moves past its hype?' van VentureBeats wordt gesproken over de verwachte goedkeuring van de National Quantum Initiative door het Amerikaanse Congres. Bij goedkeuring zal meer dan $3 miljard worden toegewezen aan quantumonderzoek voor de komende vijf jaar. De grootste uitdaging voor de toepasbaarheid van quantumtechnologie ligt in fouten binnen quantum-berekeningen, vooral in qubits. Deze worden langzamerhand opgelost door technieken zoals quantum error correction (QEC). Recente vooruitgang geeft een optimistische prognose van 7 tot 8 jaar, met 2024 als een jaar van aanzienlijke investeringen. šŸš€ Even een opfrisser: wat zijn de basisprincipes van Quantum computing? 1. Superpositie: Qubits kunnen tegelijkertijd 0 en 1 vertegenwoordigen, waardoor quantumcomputers parallelle berekeningen kunnen uitvoeren en hun verwerkingskracht exponentieel toeneemt. 2. Verstrengeling: Qubits kunnen intrinsiek met elkaar verbonden zijn, waardoor quantumcomputers informatie efficiĆ«nter kunnen verwerken dan klassieke bits. 3. Quantum Gates: Deze poorten manipuleren qubits voor specifieke bewerkingen, essentieel voor quantumalgoritmen en berekeningen. 4. Meting: Wanneer een qubit wordt gemeten, stort het in van zijn superpositie naar 0 of 1, met een uitkomst afhankelijk van de situatie vĆ³Ć³r de meting. Deze principes geven quantumcomputers unieke rekenkracht, waarmee ze problemen efficiĆ«nt oplossen die voor klassieke computers tijdrovend zijn. Het samenvoegen van quantum computing met AI kan leiden tot een exponentiĆ«le groei. Interessant om de komende tijd de ontwikkelingen te blijven volgen! Echter denk ik dat voordat we "overmorgen" open source AI-modellen op Quantum computing gaan trainen, moeten we als samenleving ECHT ervoor zorgen dat we afspraken maken, regulering op orde hebben en goed doordenken waar we aan beginnen. šŸ¤ Het veilige fallback-scenario "we trekken gewoon de stekker uit AI" zal niet bestaan. AI-modellen zijn nu al trainbaar voor het uitvoeren van risicobeperkende maatregelen voor hun eigen software. AI gaat duizenden malen slimmer worden dan wij op termijn. ChatGPT heeft momenteel al een IQ van 155... Wanneer een AI vele risicomitigerende maatregelen implementeert, bijvoorbeeld door een spinnenweb van code en datareplica's te maken, weten we niet waar het stopcontact zit en zijn er een oneindig aantal stekkers. āš”šŸ”Œ Het is interessant om als samenleving in gesprek te gaan over hoe we enerzijds voordelen kunnen halen uit de potentie van deze technologieĆ«n, maar anderzijds er ook voor moeten zorgen dat we niet een revolutie starten waar de gewone burger de dupe van wordt. Een confrontatie met een AI-model zie ik voorlopig nog niet zitten. šŸ˜…šŸš«