Advies bedrijf

Het structureren van innovatie.

Het creëren en structuren van een innovatiegedreven orgainsatie.

Aanpak

Vanuit de digitale visie, strategie en behoeftes van persona’s zijn kansrijke innovaties gedefinieerd. Innovatie is in de praktijk gebracht door op basis van Lean Startup principes met de geselecteerde teams een ‘plan van aanpak’ te maken voor een showcase innovatie project. Na een investering aanvraag hebben we elk team begeleid in de opstart van haar project. Op deze manier hebben we vanuit een bottom up approach innovaties concreet gemaakt. Op strategisch niveau zorgen we voor continue monitoring en aanwas van nieuwe projecten uit de markt.

Resultaat

Innovatie organisatie succesvol geïmplementeerd.

Meer projecten