Productie maatschappij

Een innovatieve bedrijfscultuur

Wijzen naar de IT afdeling of elkaar

Aanpak

Datakwaliteit was de bron voor discussies binnen de gehele organisatie. Doordat analyses niet eenduidig konden worden gegenereerd, ontstond er een directieve cultuur van afkeuren naar elkaar. Over de gehele keten is er een programma gestart dat culturele problemen aan heeft gepakt en data kwaliteitsvraagstukken heeft opgelost. Een nieuwe aansturing, herziene overlegstructuren en doelstellingen zijn gedefinieerd. Het respecteren van deze lijn, naleven van afspraken en de pijn neerleggen zijn de nieuwe basisregels. Door borging van de strategie is de nieuwe werkwijze op natuurlijke manier eigen gemaakt.

Resultaat

Klanttevredenheid gestegen met 24% en afkeur reductie van 40%.

Meer projecten