Provincie Noord-Holland

BGT-Mutatiesignalering

Hoe herken je automatisch terreineigenschappen op basis van luchtfoto’s?

Aanpak

De Basisregistratie Grootschalige Topografie van Nederland is een administratie van waar op de kaart water, wegen, groenvoorzieningen, enz. liggen. Dit wordt jaarlijks bijgewerkt aan de hand van luchtfoto's. Dit kost manueel veel arbeid en is foutgevoelig. Wij hebben dit geautomatiseerd door middel van Computer Vision Wij hebben een model getraind om de relevante BGT lagen te herkennen en te labelen. Deze wordt vervolgens over het bestaande BGT gelegd om geautomatiseerd de mutaties eruit te halen.

Resultaat

Een kaart en een lijst van alle mutaties van de werkelijkheid ten opzichte van het voorgaande jaar.

Meer projecten