MBO Rijnland

LLokaal is hier voor iedereen die verder wil

Als onderdeel van het landelijke LLO initiatief (Leven Lang Ontwikkelen) wil MBO Rijnland een nieuw label introduceren waarmee invulling wordt geven aan de behoefte aan een lerend regionaal netwerk. Door regionale bedrijven, onderwijs en overheid samen te brengen ten behoeve van een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Aanpak

Het nieuwe merk LLokaal is ontwikkeld in dit project, vanaf de merkstrategie en communicatiestrategie, de naam, de visuele identiteit, de website en de interne en externe lanceringscampagne. De naam en claim van LLokaal zijn een directe vertaling van de missie, de visie en de ambitie van het merk, waarbij het de uitdaging is om naast kandidaten op mbo-niveau ook een bredere doelgroep aan te spreken om arbeidsrelevant te blijven door zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Resultaat

LLokaal is zowel fysiek als online een toegankelijke regionale plek

Meer projecten