NOCNSF

Slagvaardig Organiseren van Sport

Het innovatief en slagvaardig maken van Sportbonden in Nederland was de ambitie van dit project.

Aanpak

Het programma dat wij ontwikkeld hebben wordt sinds de zomer van 2019 uitgevoerd. Middels een behoefte analyse binnen de sportbonden, trend analyses en co-creatie sessies zijn er 6 bouwstenen gedefinieerd voor succesvolle innovatie en verandering. Aan de hand van drie fases zetten we projectleiders nu in hun kracht om veranderingen aan te pakken. We begeleiden om de bouwstenen eigen te maken tijdens trainingen en workshops. We zetten concrete veranderen plannen op en begeleiden in de praktijk bij het uitvoeren van de projecten.

Resultaat

Succesvolle implementatie van het SOS-programma en uitvoering van verander projecten.

Meer projecten