Facilicom Energiemanagement

Een propositie, ontwerp en architectuur review voor de applicatie “Bespaar”

Sector

Bouw

Datum

14 september 2022

Diensten

Digitale producten
IT landschap & implementatie

Een review van het huidige applicatie fundamtent

De huidige architectuur waarop de applicatie Bespaar is gebouwd is bestudeerd door ons team. Er is gekeken en getest hoe duurzaam en schaalbaar de huidige architectuur van de applicatie is.

Van technologie keuzes, integraties tot en met data opslag methodes zijn bestudeerd en beoordeeld door het team. Vanuit dit onderzoek zijn er aanbevelingen gemaakt hoe de applicatie een duurzame toekomst in kan gaan.

De aanbevelingen zijn tot concrete actiepunten voor het in-house ontwikkelteam gevormd.

Energie besparende maatregelen in een oogopslag helder

De waardepropostie van de huidige applicatie is onderzocht door met de huidige gebruikers van Bespaar te spreken. Ook is er gekeken naar het huidige gebruik van de applicatie onder de doelgroep.

Hieruit zijn persona's en customer journeys opgesteld waar behoeftes uit zijn gedefinieerd. In een creatieve fase hebben we een concept waardepropositie beschreven en gevisualiseerd. Elk onderdeel van de propositie is geprioriteerd op waarde voor de gebruiker.

Verschillende experimenten zijn vervolgens uitgevoerd om te valideren of de hoogst geprioriteerde propositie onderdelen daadwerkelijk de waarde hebben die wij in gedachte hadden. Experimenten kunnen vele verschillende vormen hebben. Ons doel is om de meest effectieve en makkelijkste manier te vinden om te testen. Denk hierbij aan mock-ups, one pagers, surveys, kleine campagnes e.g.

This is a richtext image

Een nieuw ontwerp van de applicatie Bespaar

Na validatie van het concept, is het ontwerp team een visueel en interactie ontwerp gaan uitwerken. Een volledig functioneel design is opgeleverd samen met een backlog voor het development team.