Visco

Een nieuw IT landschap met een data lake als fundament

Visco is een Visgroothandel, gespecialiseerd in het aanleveren en verwerken van verse vis tot gebruiksklare producten. Door een sterke groei in de afgelopen jaren is het IT landschap klaar voor vernieuwing. Visco wilt nieuwe systeem keuzes maken. Daarnaast heeft Visco de doelstelling om eigenaar te zijn van haar eigen data en hier het meeste uit te halen!

Client

Visco

Datum

2022-09-15

Sector

Handel, Groothandel & Detailhandel

Een sterk groeiend bedrijf met ambitie

Visco is een Visgroothandel, gespecialiseerd in het aanleveren en verwerken van verse vis tot gebruiksklare producten.

Door een sterke groei in de afgelopen jaren is het IT landschap klaar voor vernieuwing. Visco wilt nieuwe systeem keuzes maken. Daarnaast heeft Visco de doelstelling om eigenaar te zijn van haar eigen data en hier het meeste uit te halen!

Vanuit de eindgebruiker naar IT keuzes

Samen zijn wij gestart met het in kaart brengen van behoeftes en verbeterkansen op proces en systeem niveau.

De voor tot achterkant van de organisatie is geanalyseerd in een service blueprint. Hoe kunnen we klant, medewerker blijer maken en de organisatie efficiënter, stabieler en digitaal schaalbaar opzetten?

Vervolgens is er een partner selectie traject opgezet. Middels Requests for information, proposals en presentaties zijn er leveranciers geselecteerd. Een nieuw boekhoud, CRM, HR en planning systeem is zo gematcht met de gedefinieerde behoeftes uit de service blueprint.

Een Visco data lake als IT fundament

We zijn klaar voor de implementatie! We zijn gestart met het bouwen van een data lake. Deze data lake staat binnen een eigen Visco Cloud omgeving waardoor Visco eigenaar is van haar eigen data! Ten tweede, hebben we vele datamigraties en integraties uitgevoerd. Alle kritieke data stroomt door de data lake en wordt op de juiste manier doorgespeeld naar de systemen. Ook kunnen we data met elkaar combineren voor waardevolle inzichten.

Rich text image

We zorgen voor een soepele adoptie en implementatie

Het team helpt Visco in de adoptie en organisatie implementatie van alle systemen. Nieuwe manieren van werken zijn getest en geïmplementeerd in de organisatie samen met de medewerkers. Visco is schaalbaar en loopt lichtjaren voor op de concurrentie.