Data science

Data science maakt MKB's efficiënter, wendbaarder en slimmer. Ucentri ondersteunt bij dataverzameling, -verwerking, modellering, AI, datavisualisaties en meer.

De weg naar jouw data science expertise

Ons proces

We benaderen data science-projecten holistisch, met een mark, bedrijfskunde, techniek en gebruikers perspectief om waardevolle toepassingen te ontwikkelen.

1. Data kansen

Door de organisatieprocessen in kaart te brengen, identificeren we kansen voor data science toepassingen. We adviseren welke technologie het meest past bij het bedrijf.

2. Prototype

We onderzoeken data-gedreven concepten met een solide business case en bouwen vervolgens pilots binnen de gekozen technologie om het te kunnen testen.

3. Minimaal werkbaar product

Nu er een pilot gevalideerd is gaan we bouwen! We bouwen in sprints om kortcyclisch onderdelen te testen. Bij validatie breiden we de data science oplossing verder uit.

4. Implementatie & groei

We zorgen voor een soepele implementatie bij het bedrijf. Daarnaast wordt er middels analytics en kwalitatieve inzichten verbeterslagen doorgevoerd.

Wat is data science

Data science gaat over het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om inzichten te onthullen en beslissingen te ondersteunen. Met data science kunnen we complexe problemen oplossen, trends ontdekken en voorspellingen doen door gebruik te maken van wiskunde, statistiek en technologie.

Data science vs data analytics

Data science en data analytics zijn beide gebieden die zich bezighouden met het analyseren van gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen, maar ze verschillen in hun focus en benadering.

Data science richt zich op het hele proces van gegevensverwerking, van het verzamelen en opschonen van gegevens tot het ontwikkelen van complexe modellen en algoritmen om voorspellingen te doen en patronen te ontdekken. Het omvat vaak programmeervaardigheden en diepgaande kennis van statistiek en wiskunde, omdat het zich richt op het begrijpen van de onderliggende structuren in de gegevens en het ontwikkelen van oplossingen voor complexe problemen.