Artificial intelligence voor het MKB

AI geeft MKB de kans om te concurreren met corporates door slimme schaalvergroting en automatisering. Bij Ucentri investeren we volop in AI om de concurrentiepositie van onze MKB klanten te versterken.

Hoe wij het MKB schaalbaar maken

Ons proces

Na het ophalen van markt, organisatie en gebruikers inzichten duiken we pas de techniek in. Zo weten we zeker dat er waardevolle AI toepassingen worden gebouwd.

quote

1. AI kansen

Door uw organisatieprocessen, markt en gebruikersbehoeftes in kaart te brengen krijgen we inzicht in hoe AI van waarde kan zijn voor het bedrijf. We formuleren conceptrichtingen die getest dienen te worden.

quote

2. Prototype

Voordat we bouwen, testen we elk aspect van de conceptrichtingen bij gebruikers met behulp van prototypes en simulaties van AI-toepassingen. Zo waarborgen we de waarde van de innovatie.

quote

3. Minimaal werkbaar product

Met een gevalideerd concept gaan we tot in de details ontwerpen en bouwen. Designers werken aan specifieke onderdelen, designs worden getest en het ontwikkelteam levert werkende functionaliteiten op.

quote

4. Schaal

We definiëren de belangrijkste KPI's voor de AI tool. Het team gebruikt analytics en kwalitatieve inzichten om mogelijke verbeteringen te ontdekken. Vanuit experimenten implementeren we verbeterpunten.

De vormen van Artificial Intelligence

Lees wat onze experts te zeggen hebben

Als Ucentri zijn wij gespecialiseerd in verschillende vormen van Artificial Intelligence (AI). Tijd investeert in de technologieën van de toekomst vinden we niet alleen relevant maar ook onwijs leuk! Op deze manier hebben we expertise in de volgende AI-domeinen opgebouwd:

Natuurlijke taalverwerking

NLP-systemen kunnen menselijke taal begrijpen, genereren, vertalen en beantwoorden. Ze vinden toepassing in uiteenlopende gebieden, waaronder spraakherkenning, chatbots, machinevertaling en zoekmachines.

Machine Learning