Een digitale visie voor groei

Ucentri helpt bedrijven om onderscheidend te zijn middels digitalisering. We houden IT- en innovatietrends bij, onderzoeken dynamieken binnen en buiten markten en vormen een digitale visie met een actieplan.

De Impact van een Goed Gedefinieerde Digitale Visie op MKB-bedrijven

Een heldere digitale visie is van cruciaal belang voor mkb-bedrijven. Het stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen voor de toekomst. Vaak zien we dat bedrijven verstrikt raken in een vele innovatieprojecten die niet goed op elkaar zijn afgestemd of tot dezelfde uitkomsten leiden.

Onderzoek van McKinsey & Company bevestigt dat bedrijven met een duidelijke digitale visie maar liefst 23% sneller groeien dan bedrijven zonder zo'n visie. Daarnaast ervaren zij een hogere klanttevredenheid en winstmarge.

Transition Design en Scenario Thinking voor een duurzame Digitale Toekomst

Transition design is een ontwerp aanpak die gericht is op het creëren van duurzame veranderingen in complexe systemen zoals de markten en omliggende netwerken waar onze klanten in bewegen. Wij combineren elementen van design thinking, systeemdenken en maatschappelijke betrokkenheid om transitiepaden te ontwerpen.

Scenario thinking, ook wel bekend als scenario planning, is een strategische denkmethode waarbij verschillende toekomstige scenario's worden gecreëerd om mogelijke ontwikkelingen en uitkomsten te verkennen.

Door scenario thinking te combineren met transition design maken wij krachtige digitale visies waarbij toekomstige trends, complexiteiten wordt begrepen en strategiën worden geïdentificeerd.

Pragmatiek nooit verliezen

Naast het belang van toekomstgericht denken en visievorming is het behoud van een pragmatische benadering van digitale visievorming essentieel. Bij Ucentri wordt pragmatisme bereikt door samenwerking tussen creatieven en strategen, alsook met engineers, ontwerpers, operationele en procesexperts.

Tijdens het proces van digitale visievorming wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het opstellen van een actieplan waarmee de organisatie morgen aan de slag kan gaan. We onderzoeken wat de organisatie al kan en wat er nodig is om ontbrekende vaardigheden te verkrijgen. We identificeren ook welke projecten moeten worden gestart en welke tijdslijnen moeten worden afgestemd om deze projecten te realiseren.

Digitale visie: baanbrekend en praktisch

Ons proces

Een proces waarin uw klanten, de organisatie, de markt, omliggende ecosystemen en digitale trends worden onderzocht om tot een onderscheidende digitale visie te komen

quote

1. Gebruikers en organisatie onderzoek

We brengen de gebruikersreis in kaart, analyseren verbeterkansen en sterktes. Daarnaast spreken we met verschillende organisatieleden en bestuderen bestaand materiaal om de organisatie te beschrijven.

quote

2. Trends op een rij

Vanuit een markt- en ecosysteemperspectief kijken we naar relevante trends die op korte tot lange termijn invloed kunnen hebben op jullie organisatie of kansen kunnen bieden.

quote

3. Toekomst scenario

Wij geloven in Scenario-thinking. We combineren onderzoeksresultaten tot visuele scenario's en kiezen scenario's die aansluiten bij onze visie, na analyse van trends met een grote kans van uitkomen en onze invloed als organisatie.

quote

4. Digitale visie

Vanuit de gekozen scenario's beschrijven we de propositie van het bedrijf. We stellen actiegerichte digitale mijlpalen op om dit te bereiken, waarmee we de digitale visie formuleren.

Een keer verder praten?

We spreken graag een keer af om verder te praten over uw ambities! Tijdens onze een kennismaking zorgen we altijd dat onze sector specialisten aanschuiven!