IT landschap & implementatie

Wij ontwerpen, bouwen en implementeren IT landschappen die schaalbaar zijn voor de toekomst. Door strategie, IT en proceskennis samen te brengen challengen we de manier waarop IT projecten op dit moment worden gedaan.

Zo bouwen wij uw motor voor digitale transformatie

01. Procesanalyse

Door uw organisatieprocessen in kaart te brengen krijgen we inzicht in hoe uw organisatie opereert. We bepalen de uitdagingen die uw organisatie ervaart met het huidige IT landschap. Ook kijken we naar kansen voor uw organisatie door IT trends te verzamelen.

02. Partnerselectie

Vanuit de kansen en uitdagingen binnen de organisatie begeleiden we uw in het selecteren van IT systemen. Vanuit requirements en partner presentaties bepalen we welke IT leverancier(s) het meest geschikt zijn voor uw organisatie.

03. IT integratie

Onze experts zorgen ervoor dat de IT systemen op de juiste manier met elkaar gekoppeld zijn. Het bouwen van data lakes, koppelingen samen met het inrichten van on-premise, cloud of hybride omgevingen zijn voorbeelden van oplossingen die wij realiseren.

04. Organisatie implementatie

Onze teams helpen bij het implementeren van de systemen binnen de organisatie. Veranderende bedrijfsprocessen, adoptie bij medewerkers en het monitoren van het beoogde effect zijn onderdeel van de implementatie.

Projecten die passen bij IT landschap & implementatie

Diensten

1. IT landschap & implementatie

+

2. Digitale visie & strategie

+

3. Digitale producten

+

4. Data gedreven tooling

+

5. Growth hacking

+